Заваряване с телоподаващо устройство

Заваряването с телоподаващо устройство, познато също като MIG (Metal Inert Gas) заваряване или GMAW (Gas Metal Arc Welding), е един от най-популярните методи за заваряване на метали. Този метод използва електродна тел, която се подава автоматично от телоподаващото устройство и служи като пълнителен материал, докато защитен газ предпазва заваръчната зона от атмосферни замърсители.

Основни компоненти и процес

 1. Телоподаващо устройство: Автоматично подава телта към заваръчната зона със зададена скорост.
 2. Заваръчен пистолет: Държи телта и подава защитния газ около заваръчната дъга.
 3. Електрическа дъга: Създава топлината, необходима за разтапяне на телта и основния материал.
 4. Защитен газ: Обикновено аргон или смес от аргон и въглероден диоксид (CO₂), предпазва заваръчната зона от окисляване и замърсяване.

Видове телоподаващо заваряване

 1. MIG заваряване (Metal Inert Gas)
  • Описание: Използва инертни газове като аргон или смеси от аргон и хелий.
  • Приложение: Заваряване на цветни метали като алуминий, магнезий и мед.
 2. MAG заваряване (Metal Active Gas)
  • Описание: Използва активни газове като въглероден диоксид или смеси от аргон и CO₂.
  • Приложение: Заваряване на черни метали като въглеродна стомана и неръждаема стомана.

Предимства на телоподаващото заваряване

 • Висока скорост на заваряване: Позволява по-бързо извършване на заварките в сравнение с други методи.
 • Лесен за автоматизация: Подходящ за роботизирани заваръчни системи.
 • Малко шлаки: Минимално количество отпадъци и по-малко почистване след заваряване.
 • Лесно обучение: По-лесно за научаване и използване в сравнение с някои други методи като TIG заваряване.

Недостатъци на телоподаващото заваряване

 • Изисквания за оборудване: Необходимост от специфично оборудване и консумативи.
 • Подходящ за вътрешни условия: Външните условия, като вятър, могат да нарушат защитата на газовата обвивка.
 • Ограничения при дебели метали: При дебели материали може да се наложи предварително подгряване или използване на по-мощни машини.

Приложения

 • Индустриално производство: Широко използвано в автомобилната индустрия, строителството и производството на тежка техника.
 • Домашни и хоби проекти: Подходящ за малки работилници и домашни заваръчни проекти.
 • Ремонтни дейности: Използва се за ремонт на метални конструкции и оборудване.

Съвети за успешното заваряване с телоподаващо

 1. Правилна настройка на машината: Настройте тока, напрежението и скоростта на подаване на телта според дебелината на материала и типа на метала.
 2. Избор на подходящ газ: Изберете защитен газ, който е подходящ за метала, който заварявате.
 3. Почистване на материала: Уверете се, че материалът е добре почистен от ръжда, боя и други замърсители преди заваряване.
 4. Техника на заваряване: Поддържайте постоянен ъгъл и разстояние между пистолета и метала, за да осигурите равномерна заварка.
 5. Безопасност: Носете подходящи защитни средства като заваръчна маска, ръкавици и защитно облекло, за да се предпазите от искри и ултравиолетово излъчване.

Телоподаващото заваряване е ефективен и универсален метод за заваряване, който може да се използва за различни метали и приложения. С правилното оборудване и техника може да се постигнат качествени и здрави заварки.