Заваряване с аргон

Заваряването с аргон е популярен метод, който се използва за заваряване на метали като алуминий, магнезий, мед и други цветни метали. Аргонът е инертен газ, което означава, че не реагира химически с метала по време на процеса на заваряване, което осигурява чиста и висококачествена заварка. Има два основни метода на заваряване с аргон: TIG (Tungsten Inert Gas) и MIG (Metal Inert Gas).

TIG заваряване с аргон

Описание

 • Процес: TIG заваряването използва неплавящ се волфрамов електрод, който създава електрическа дъга между електрода и метала. Аргонът се използва като защитен газ, който предотвратява окисляването на метала по време на заваряване.
 • Подходящо за: Тънки метали и прецизни заварки. Използва се често за заваряване на алуминий, магнезий и неръждаема стомана.

Предимства

 • Висока прецизност: Отлично качество на заварките, с малко или никакви шлаки.
 • Чисти заварки: Минимално количество замърсявания благодарение на инертния газ.
 • Гъвкавост: Може да се използва за различни метали и дебелини.

Недостатъци

 • Бавен процес: TIG заваряването е по-бавно в сравнение с MIG.
 • Високи изисквания за умения: Изисква по-висока квалификация и опит на заварчика.
 • Високи разходи: Оборудването и консумативите са по-скъпи.

MIG заваряване с аргон

Описание

 • Процес: MIG заваряването използва плавящ се електрод в ролка и защитен газ (аргон или смес от аргон и хелий). Електродът се топи и служи като пълнителен материал.
 • Подходящо за: По-дебели метали и по-високи скорости на заваряване. Често се използва за заваряване на алуминий и стомана.

Предимства

 • Висока производителност: По-бърз процес на заваряване.
 • Лесен за автоматизация: Подходящ за роботизирано заваряване.
 • Малко шлаки: Минимално количество шлаки и отпадъци.

Недостатъци

 • По-нисък контрол на прецизността: В сравнение с TIG, MIG заварките могат да бъдат по-малко прецизни.
 • Влияние на вятъра: Газовата защита може да бъде нарушена при заваряване на открито.

Приложения и съвети

 • Подготовка на материала: Металите трябва да бъдат добре почистени от оксиди и замърсявания преди заваряване.
 • Настройки на заваръчния апарат: Важно е да се настрои правилно токът, напрежението и газовият поток в зависимост от дебелината на материала и типа на заваряването.
 • Безопасност: Заваряването с аргон изисква подходящи защитни средства като маска, ръкавици и подходящо облекло, за да се предпазите от ултравиолетовото излъчване и топлината.

Заваряването с аргон е универсален и ефективен метод за създаване на здрави и качествени заварки, подходящ за различни приложения и метали.