Терминологичен речник – А –

АБКАНТ МАШИНА – Огъваща машина

АБРАЗИВЕН ИНСТРУМЕНТ – Инструмент предназначен за абразивно обработване на детайли от метал, стъкло и др. Изработен е от раздробени абразивни материали (зърна) и свързващи вещества. Такива инструменти са шлифовъчни дискове, шлифовъчни и притриващи бръсови глави, абразивни листове и ленти (шкурки), както и абразивни прахове и пасти.

АБРАЗИВЕН ПОЯЛНИК – Ел.поялник, чиято работна част е изработена от пресован прах на припой и азбест и служи като абразив за отстраняване на окисната корица при триене върху спояваните детайли. Използва се главно при спояване на алуминий.

АБРАЗИВНА ПАСТА – паста, която се състои от шлифовъчен прах, мазилни и повърхностноактивни вещества, служи за довършващо обработване (заглаждане) на метални повърхности.

АВИАЛ – Сплав на основата на алуминий, съдържаща 0.45%-0.9% магнзий, 0.5%-1.2% силиций, 0.2% -0.6% мед, 0.15%-0.35% манган или хром. Има голяма пластичност и добра корозионна устойчивост.

АВТОГЕННО ЗАВАРЯВАНЕ – Остарял термин, който се е използвал за означаване заваряването чрез стопяване, а впоследствие за ацетилено-кислородното заваряване.

АКТИВЕН ФЛЮС – Флюс, чиито компоненти не само предпазват метала от окисляване, но активно разтварят и окисите.

АЛФИН – Метод за нанасяне на покритие от алуминий върху чугунени и стоманени детайли, които предварително се почистват, нагряват в солни вани и потапят в стопен алуминий.

АЛИТИРАНЕ – химикотермично обработване, което се състои в дифузионно насищане на повърхностните слоеве на метални изделия с алуминий. Прилага се за повишаване на огнеустойчивостта и корозионната устойчивост на изделия от нисковъглеродна стомана и на кобалтови и никелови сплави.