Какво е заваряване на металите

Заваряването е процес, при който две или повече метални части се съединяват чрез нагряване до точка на топене и след това се свързват, докато се охлаждат и втвърдяват. Този процес може да се извърши с помощта на различни методи и техники, които включват:

  1. Газово заваряване: Използва се горелка, която създава пламък чрез смесване на газове (най-често кислород и ацетилен). Пламъкът нагрява метала до точка на топене, след което се добавя пълнителен метал, който създава връзката.
  2. Електродъгово заваряване: Използва електрическа дъга, създадена между електрод и заварявания материал. Електродът може да бъде покрит или непокрит и служи като източник на топлина и пълнителен метал.
  3. Миг/Маг заваряване (MIG/MAG): Използва се електрод в ролка и газова защита. При MIG се използва инертен газ (най-често аргон), докато при MAG се използва активен газ (най-често въглероден диоксид или смес от газове).
  4. Тиг заваряване (TIG): Използва неплавящ се волфрамов електрод и защитен газ (най-често аргон). Този метод е известен със своята висока прецизност и чисти заварки.
  5. Точково заваряване: Използва се при съединяване на тънки метални листове. Процесът включва прилагане на натиск и преминаване на електрически ток през точката на съединение, което води до топене и свързване на метала в тази точка.

Заваряването намира широко приложение в различни индустрии като строителството, автомобилостроенето, корабостроенето и много други, поради своята способност да създава здрави и устойчиви съединения.