Електродъгово заваряване

Електродъговото заваряване е най разпространеният метод на заваряване чрез стопяване, който се използва широко в много области на техниката. В началото на ХХ век развитието му е било забавено поради конкуренцията на газовото заваряване, което тогава е осигурявало по-високо качество на заваръчните шевове. Това се променя когато през 1907г. шведският инжинер О.Килберг изобретява метални електроди, върху които се нанася обмазка. Тази обмазка предпазва метала на шева от вредното въздействие на въздуха (окисляване и разтваряне на азота) и стабилизира горенето на дъгата. Използването на обмазани електроди е довело до рязко повишаване качеството на заварените съединения.

Електродъговото заваряване става основен начин за получаване на неразглобяеми съединения в края на първата четвърт на ХХ век, когато започва промишленото производство на обмазани електроди.