Полагане на захранващ кабел до ел табло

Снимки и клипчета от изграждане на ел захранването. Изкопахме около 60м канал за полагане на кабел в изкоп. Кабела е 2х10 мм NYY допълнително изолиран с гофре метално със силиконово покритие.