Заваряването на алуминий

Заваряването на алуминий изисква специални техники и внимателен подход, защото този метал има различни свойства в сравнение с други метали като стомана. Ето основните методи и особености при заваряване на алуминий:

Методи за заваряване на алуминий

 1. TIG заваряване (Tungsten Inert Gas)
  • Описание: Използва се волфрамов електрод, който не се топи, и защитен газ, най-често аргон. Този метод предоставя висок контрол и качество на заварките.
  • Предимства: Отлично качество на заварките, добра контролируемост, подходящ за тънки материали.
  • Недостатъци: Бавен процес, изисква висока квалификация.
 2. MIG заваряване (Metal Inert Gas)
  • Описание: Използва се плавящ се електрод в ролка и инертен газ (обикновено аргон или смес от аргон и хелий).
  • Предимства: По-висока скорост на заваряване в сравнение с TIG, лесен за автоматизация.
  • Недостатъци: По-нисък контрол на качеството в сравнение с TIG, особено при тънки материали.
 3. Газово заваряване
  • Описание: По-рядко използван метод за алуминий, при който се използва ацетиленова горелка.
  • Предимства: Ниски разходи за оборудване.
  • Недостатъци: По-трудно контролируем и по-малко подходящ за алуминий в сравнение с TIG и MIG.

Особености и съвети при заваряване на алуминий

 1. Подготовка на материала:
  • Почистване: Алуминият трябва да бъде добре почистен от оксиден слой, масла и замърсявания преди заваряване. Оксидният слой може да се премахне с механични средства като четка от неръждаема стомана или химически.
  • Заземяване: Добро заземяване е важно за предотвратяване на проблеми с качеството на заварката.
 2. Контрол на температурата:
  • Топлопроводимост: Алуминият има висока топлопроводимост, което означава, че топлината се разсейва бързо. Затова трябва да се използва по-висока топлина, за да се постигне точка на топене.
  • Деформации: Бързото нагряване и охлаждане може да доведе до деформации. Използването на приспособления и подходяща техника може да помогне за намаляване на деформациите.
 3. Избор на пълнителен материал:
  • Съвместимост: Важно е да се избере пълнителен материал, който е съвместим с основния материал. Най-често използваните пълнителни материали са сплави 4043 и 5356.
 4. Газова защита:
  • Аргон: Най-често използваният газ за защита по време на заваряване на алуминий е аргон, поради неговите добри защитни свойства.
  • Смес от аргон и хелий: Може да се използва за по-дебели материали, защото хелият увеличава топлината на дъгата.

Заваряването на алуминий изисква специални умения и познания за специфичните му свойства. Въпреки че може да бъде предизвикателно, правилният избор на метод и подготовка могат да доведат до висококачествени и здрави заварки.