Заваряване с електрожен

Заваряването с електрожен, известно също като ръчно електродъгово заваряване (Manual Metal Arc Welding, MMA или Shielded Metal Arc Welding, SMAW), е широко използван метод за заваряване на различни видове метали, включително стомана, неръждаема стомана и чугун. Този метод е популярен заради своята гъвкавост, относителна простота и ниски разходи за оборудване. Ето какво трябва да знаете за заваряването с електрожен:

Основни компоненти на електроженното заваряване

 1. Електрожен: Машина, която подава постоянен или променлив ток, използван за създаване на електрическа дъга.
 2. Електроди: Покрити пръчки от метал, които служат и като източник на топлина и като пълнителен материал. Покритието осигурява защитна газова обвивка около заваръчната зона.
 3. Заземяващ кабел: Осигурява затварянето на електрическата верига, което е необходимо за създаване на дъгата.
 4. Държач за електроди: Държи електрода и позволява подаването на електрически ток.

Процес на заваряване с електрожен

 1. Подготовка на материала
  • Почистване: Отстранете всички замърсявания, ръжда и бои от заваръчната зона.
  • Подготовка на ръбовете: При дебели материали е добре да се направи фаска (скосени ръбове), за да се осигури по-добро проникване на заваръчния шев.
 2. Настройка на електрожена
  • Избор на ток: Изберете правилния ток (прав или променлив) и сила на тока (ампераж) според типа и дебелината на метала, и размера на електрода.
  • Заземяване: Свържете заземяващия кабел към заварявания детайл.
 3. Запалване на дъгата
  • Метод на запалване: Запалете дъгата чрез леко докосване на електрода до метала и след това го отдръпнете на малко разстояние, за да създадете електрическа дъга.
 4. Заваряване
  • Поддържане на дъгата: Поддържайте стабилна дъга, като държите електрода на равномерно разстояние от метала.
  • Позиция на електрода: Дръжте електрода под ъгъл от около 15-20 градуса спрямо посоката на заваряване.
  • Движение: Премествайте електрода равномерно по шева, като осигурявате достатъчно проникване и равномерно разпределение на заваръчния материал.
 5. Завършване и почистване
  • Завършване на шева: При завършване на шева постепенно намалете скоростта на движение на електрода и го отдръпнете.
  • Почистване на шева: Отстранете шлаката, образувана по време на заваряване, с чук и телена четка.

Предимства на заваряването с електрожен

 • Гъвкавост: Може да се използва за различни метали и дебелини.
 • Мобилност: Лесен за транспортиране и използване на различни места.
 • Ниски разходи: Относително евтино оборудване и консумативи.

Недостатъци на заваряването с електрожен

 • Неравномерност на заварките: Може да бъде трудно да се поддържа равномерен шев, особено за начинаещи.
 • Производство на шлака: Изисква допълнително време за почистване на шлаката след заваряване.
 • Ограничения при тънки материали: Може да причини пробиви и изгаряния при заваряване на много тънки материали.

Приложения на заваряването с електрожен

 • Строителство: Заваряване на стоманени конструкции, греди и рамки.
 • Ремонт и поддръжка: Ремонт на машини, оборудване и транспортни средства.
 • Производство: Заваряване на части и компоненти в малки и средни производствени предприятия.
 • Селско стопанство: Ремонт на селскостопанска техника и оборудване.

Заваряването с електрожен е универсален и надежден метод за заваряване, който може да се използва за широк спектър от приложения. С правилната подготовка и техника, този метод може да осигури здрави и качествени заварки, подходящи за различни метални конструкции и ремонти.